En aquest món que canvia ràpidament on vivim, cada cop més necessitem experts que ens ajudin a dur a terme els nostres projectes. S’han de cuidar adeqüadament, i res no pot anar malament.

Aquesta és la raó per la qual va néixer la figura del planificador d’esdeveniments.