En aquest món canviant en què vivim, necessitem cada vegada més experts que ens ajudin a dur a terme els nostres projectes. Aquests han de ser atesos adequadament, i res pot sortir malament.

Aquesta és la raó per la qual va néixer la figura de l’organitzador d’esdeveniments.